W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM ZAROBIMY NAJWIĘCEJ

w województwie mazowieckim zarobimy najwięcejWarszawa oraz całe województwo mazowieckie od lat przoduje w różnego rodzaju badaniach i raportach Głównego Urzędu Statystycznego. Nic więc dziwnego, że także zarobki w porównaniu z pozostałymi województwami Polski, na Mazowszu są największe.

Wynagrodzenie osób zatrudnionych na takich samych stanowiskach w różnych regionach kraju absolutnie nie jest współmierne. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, różnice potrafią sięgać od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Najniższe płace otrzymują oczywiście osoby wykonujące tzw. prace proste i fizyczne. Największymi zarobkami mogą pochwalić się wykwalifikowani specjaliści. Przykładowo, eksperci z dziedziny informatyki i programowania, w całym województwie mazowieckim zarabiają co najmniej około średniej krajowej tj. 4635,77 brutto (dane GUS z grudnia 2016 roku), a w samej Warszawie znacznie więcej. Największa różnica w tym sektorze dotyczy województwa podkarpackiego, w którym specjaliści zarabiają nawet o 30 procent mniej od kolegów z mazowieckiego. Kolejną grupą zawodową, w której widać największą przepaść w wysokości wynagrodzeń, są przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy oraz kadra menedżerska. W województwie lubelskim zanotowano najniższą kwotę wynagrodzenia, która wynosiła zaledwie połowę pensji pracowników na takim samym stanowisku w województwie mazowieckim. Relatywnie zbliżony poziom wynagrodzenia dotyczy pracowników na stanowiskach biurowych, w większości województw zarobimy podobnie. Najniższy poziom wynagrodzenia w tym sektorze dotyczy województwa podkarpackiego.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Województwo mazowieckie jest największym województwem Polski, zarówno pod względem liczby ludności jak i zajmowanej powierzchni. Składa się ono z 37 powiatów oraz pięciu miast na prawach powiatu.  Województwo mazowieckie zamieszkałe jest przez blisko 5,3 miliona osób i zajmuje powierzchnię 35 558 km2. Siedzibą władz województwa mazowieckiego jest Warszawa.

Plik:POL województwo mazowieckie COA.svgPod względem wysokości stopy bezrobocia, województwo mazowieckie charakteryzuje się najniższym, zaraz po województwie wielkopolskim, bezrobociem w kraju. Zarówno w samej Warszawie, jak i innych miastach województwa mazowieckiego prowadzonych jest wiele inwestycji krajowych i zagranicznych, które dają nowe miejsca pracy przyczyniając się tym samym do zmniejszenia bezrobocia w regionie. Na zatrudnienie w województwie mazowieckich mogą liczyć przedstawiciele wszystkich zawodów i branż, od sprzątaczek i murarzy aż po wykwalifikowanych specjalistów i kadrę kierowniczą.

ZIELONKA

Cechą wpływającą na potencjał gospodarczy i zatrudnieniowy miasta Zielonka niewątpliwie jest jego położenie w niewielkiej odległości od stolicy naszego kraju – Warszawy. Zielonkę od centrum stolicy dzieli odległość zaledwie 12 kilometrów. Zielonka położona jest w powiecie wołomińskim i należy do aglomeracji warszawskiej. Według spisu powszechnego z 2011 roku miasto zamieszkałe było przez 17 436 osób.

ZielonkaNa koniec 2013 roku Zielonka mogła się pochwalić prawie dwukrotnie niższą stopą bezrobocia niż średnia krajowa – 7,2%. W mieście zarejestrowanych było 722 bezrobotnych, wśród których przeważali mężczyźni (56,4%). W tym samym czasie na terenie gminy funkcjonowało 2753 podmiotów gospodarczych. 348 reprezentowało branżę przemysłową, 326 branżę budowlaną, a 7 rolnictwo. Reszta to firmy z sektora handlowego i usługowego, praca Zielonka.

Miasto od lat cieszy się zainteresowaniem ze strony inwestorów, co prowadzi do otwierania nowych firm i przedsiębiorstw zapewniających miejsca pracy dla lokalnej ludności. Na zatrudnienie w zielonce mogą liczyć przedstawiciele takich zawodów, jak:

 • pracownicy branży finansowej i ubezpieczeniowej,
 • budowlańcy,
 • informatycy i programiści,
 • specjaliści ds. komunikacji i mediów,
 • pracownicy sektora edukacyjnego,
 • lekarze, pielęgniarki i położne,
 • pracownicy transportu i magazynowania.

PIONKI

Pionki to kolejne niewielkie miasteczko położone na terenie województwa mazowieckiego. Pionki to miasto i gmina w powiecie radomskim, w południowej części województwa. Pionki położone są nad rzeką Zagożdżonką, na Nizinie Środkowomazowieckiej, historycznie w Małopolsce. Według danych z 31 grudnia 2011 roku, na terenie miasta mieszkało 19 702 mieszkańców. Ciekawostką jest, że powstanie i rozwój tego ośrodka miejskiego związane były z zakładami chemicznymi ZTS Pronit.

Gmina Pionki jest gminą wiejską o funkcji rolniczej. Ośrodek administracyjny i usługowy gminy znajduje się w mieście Pionki. Głównymi funkcjami zewnętrznymi gminy jest produkcja rolna i leśna, a tylko w niewielkim zakresie – produkcja nierolnicza, praca Pionki.

Pionki

Znaczącymi zakładami na rynku lokalnym są podmioty świadczące usługi w sferze produkcyjnej. Do największych zaliczyć należy:

 • Zakłady Chemiczne „BOCHEM” Sp. z o.o.,
 • Zakłady Drzewne Zadobrze,
 • Zakład Piekarniczo-Cukierniczy „MARIA” w Działkach Suskowolskich,
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KOSIEK” w Działkach Susko-wolskich,
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ELGIS” w Zalesiu,
 • „Drewmex” s.c. Produkcja Usługi Handel w Janusznie,
 • Zakład Stolarski – Maciej Tomaszewski w Działkach Suskowolskich,
 • Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „PETROLIS” filia w Pionkach,
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „GLIZAMET” w Działkach Suskowolskich,
 • Firma Eur-O-Compound Polska sp. z o.o. w Pionkach,
 • „PORCEL” w Działkach Suskowolskich.

W 2013 roku miasto Pionki charakteryzowało się wysokim odsetkiem osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia wynosiła wtedy aż 16,2%.

SULEJÓWEK

Sulejówek to miasto i gmina we wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, które zajmuje powierzchnię 1951 ha. Na dzień 31 XII 2010 miasto liczyło 18 607 mieszkańców. Sulejówek oddalony jest około 18 km od centrum Warszawy, z którym połączony jest za pomocą linii kolejowych, autobusów i szybkiej kolei miejskiej (SKM). Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta jest typowa dla miast z obrzeża Warszawy – spełnia rolę zaplecza mieszkaniowo- usługowego dla stolicy.

SulejówekW Sulejówku nie ma dużego przemysłu. Działa natomiast ponad 2000 podmiotów gospodarczych o charakterze handlowym (29%), usługowym (48%) i produkcyjnym (13%). Większość przedsiębiorstw to firmy jednoosobowe lub zatrudniające niewielu pracowników. Co ważne, wiele lokalnych firm zgłasza likwidację działalności, co spowodowane jest brakiem płynności finansowej, dużą konkurencyjnością, wypieraniem ich z rynku przez duże firmy zagraniczne i brakiem zbytu na swoje wyroby i usługi, praca Sulejówek.

2% mieszkańców Sulejówka w wieku produkcyjnym pozostaje bez pracy, tym samym w większości bez środków do życia. Dużym problemem w mieście jest praca na czarno. Nielegalne zatrudnienie podejmują najczęściej osoby o niskich kwalifikacjach, w różnych kategoriach wiekowych. Jest to najczęściej praca w sektorze budowlanym, w ogrodnictwie i w usługach domowych ( sprzątanie, opieka nad osobą starszą, chorą). Wielu mieszkańców Sulejówka, głównie ludzi do 50 roku życia, korzysta z niewielkiej odległości do Warszawy i każdego dnia dojeżdża do stolicy do pracy.

JÓZEFÓW

Józefów

Józefów to miasto i gmina w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, położone w aglomeracji warszawskiej, przy ujściu Świdra do Wisły. Miasto od północy sąsiaduje z Warszawą, zaś na południu z Otwockiem. Na terenie Józefowa położona jest część Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i znajdują się tu trzy rezerwaty przyrody: Wyspy Świderskie, Wyspy Zawadowskie oraz Świder. Według danych z 1 stycznia 2011 miasto liczyło 20 132 mieszkańców.

W 2012 roku na terenie Józefowa zatrudnionych było 3638 osób, natomiast bezrobotnych zarejestrowanych w otwockim urzędzie pracy, a pochodzących z rejonu Józefowa było niewiele ponad 500 osób. Wśród bezrobotnych przeważają mężczyźni, praca Józefów. Ogólna stopa bezrobocia w Józefowie w 2012 roku wynosiła 4,9% i była jedną z najniższych w całym województwie mazowieckim.

Niska stopa bezrobocia w mieście na pewno powiązana jest z korzystnym położeniem Józefowa w stosunku do stolicy naszego kraju. Niewielka odległość do Warszawy sprawia, że na terenie miasta powstają liczne firmy i przedsiębiorstwa, a dodatkowo wielu mieszkańców Józefowa zatrudnienie znalazło właśnie w stolicy. Józefów to ważny ośrodek przemysłowy – na obszarze gminy miejskiej znajduje się ponad 500 firm reprezentujących sektor przemysłowy.

PIASTÓW

Miasto Piastów położone jest w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim, w zachodnim paśmie rozwojowym aglomeracji warszawskiej. Co ciekawe, Piastów należy do najmniejszych obszarowo (zaledwie 5,83 km2) i najgęściej zaludnionych miast w Polsce i w województwie mazowieckim (gęstość zaludnienia Piastowa wynosi 4000 osób/km2, a dla porównania Warszawa – 3300 osób/km2). Liczba ludności miasta wynosi 23,4 tysiące osób, z czego ponad połowę stanowią kobiety.

PiastówPiastów należy do gmin o dużej aktywności gospodarczej. Na jego terenie funkcjonuje ponad 3 tysiące podmiotów gospodarczych, w tym 2,6 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców wynosi 137, przy średniej dla województwa mazowieckiego – 88. Oznacza to, że miasto oferuje atrakcyjne możliwości zatrudnienia dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w tym regionie. Na prężne tempo rozwoju gospodarczego Piastowa wpływa jego lokalizacja – niewielka odległości od Warszawy przyciąga nie tylko osoby poszukujące pracy, ale również krajowych i zagranicznych inwestorów, które poszukują odpowiedniej lokalizacji dla swoich firm.

Co więcej, Piastów może pochwalić się relatywnie niskim poziomem rejestrowanego bezrobocia – stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie ok. 4,5% (wrzesień 2007r.). Dla porównania: powiat pruszkowski – 12%, województwo mazowieckie – 9,5%, Polska – 11,6%, m.st. Warszawa – 3%, praca Piastów.

 

MARKI

MarkiMiasto Marki położone jest w centrum województwa mazowieckiego, w powiecie wołomińskim, w niewielkiej odległości od Warszawy (ok. 6 km) i 12 km od stolicy powiatu – Wołomina. Oznacza to, że miasto znajduje się w najbliższej strefie oddziaływania społeczno-gospodarczego stolicy, co skutecznie wpływa na poziom zatrudnienia mieszkańców tego miasta. W grudniu 2013 roku miasto zamieszkałe było przez 29 tysięcy mieszkańców.

Na terenie Marek funkcjonuje obecnie ponad 2100 podmiotów gospodarczych, w większości zakładów osób fizycznych. Dominującymi branżami funkcjonowania podmiotów gospodarczych są: handel, usługi transportowe i roboty ziemne, usługi budowlane, remontowe i malarskie, mechanika maszyn i naprawa pojazdów. Do największych firm na terenie gminy oraz jednocześnie największych pracodawców regionu można zaliczyć: palarnię kawy „Tchibo”, filię największego na świecie producenta farb drukarskich „Sun Chemical”, centrum handlowe „M1”, przedsiębiorstwo „Komandor S.A.” oraz dealera samochodów marki „Toyota”, praca Marki.

Stopę rejestrowanego bezrobocia szacuje się na poziomie ok. 7%. Jest ona tak niska ze względu na fakt, iż wielu mieszkańców Marek na co dzień do pracy dojeżdża do Warszawy. Bezrobocie dotyczy pewnych grup społecznych, głównie osób bez wykształcenia kierunkowego, długotrwale bezrobotnych oraz osób bez doświadczenia zawodowego.

ZĄBKI

Ząbki to największe miasto województwa mazowieckiego nie będące stolicą powiatu. Położone jest w powiecie wołomińskim, w aglomeracji warszawskiej, ok. 10 km od centrum Warszawy. Według danych z 31 grudnia 2012 miasto liczy 30 879 mieszkańców.

ZąbkiNa sytuację gospodarczą Ząbek duży wpływ ma niewątpliwie bliska odległość do stolicy naszego kraju, Warszawy. Struktura bazy ekonomicznej miasta powoduje, że rynek pracy w Ząbkach zdominowany jest przez osoby pracujące na co dzień albo w Warszawie, albo w małych i średnich firmach zlokalizowanych na terenie miasta.

Bezrobocie w Ząbkach nie ma charakteru strukturalnego. W ostatnim roku w mieście zarejestrowano jedynie około 800 bezrobotnych mieszkańców. Wśród osób bezrobotnych miasta Ząbki w najgorszej sytuacji znajdują się osoby bez wykształcenia lub doświadczenia zawodowego, praca Ząbki.

Według danych statystycznych GUS, w dniu 31 grudnia 2006 r. w Ząbkach zarejestrowanych było 3,5 tysiąca podmiotów gospodarczych. Zdecydowaną większość stanowiły firmy prywatne – 98%, z kolei aż 2 993 podmioty to tzw. zakłady osób fizycznych. Wśród pozostałych zarejestrowanych w Ząbkach firm, stwierdzono m.in. 172 spółki prawa handlowego i 36 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W mieście rozwija się drobny przemysł włókienniczo-odzieżowy i rzemieślniczy. W mieście znajduje się też Praska Giełda Spożywcza.

ŻYRARDÓW

Żyrardów jest siedzibą powiatu żyrardowskiego, miastem położonym 45 kilometrów na południowy zachód od Warszawy. Dzięki niedalekiej odległości do stolicy oraz sieci połączeń drogowych i kolejowych, Żyrardów stanowi atrakcyjne miejsce pod rozwój inwestycji krajowych i zagranicznych. Miasto zajmuje powierzchnię 14,5 km2, a jego populacja wynosi 41,5 tysięcy osób. Pod względem gęstości zaludnienia, Żyrardów zajmuje 15 miejsce wśród innych miast Polski.

Plik:POL Żyrardów COA.svgWedług danych GUS na koniec 2012 roku, wśród osób zdolnych do pracy w powiecie żyrardowskim, 14,7% stanowią osoby bezrobotne. Są to głównie osoby młode do 25 roku życia, osoby niewykształcone oraz niezatrudnione przez długi okres czasu.

W Żyrardowie (Praca Żyrardów) zarejestrowanych jest około 5300 podmiotów gospodarczych, z czego prawie 85% stanowią mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające niewielu pracowników. Do głównych pracodawców zagranicznych regionu zaliczyć można producenta telewizorów „TCL Operations Polska”, zakład produkcyjny opakowań specjalistycznych „Knauf Plastics”, przedstawiciela fińskiego koncernu metalurgicznego „Ruukki Polska” oraz producenta znanej na całym świecie wódki Belvedere – „Polmos Żyrardów”.  Wśród firm polskich przeważają przedsiębiorstwa budowlane i handlowe.