Praca: Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Żuromin
Ogłoszenie o naborze Nr 21910

Warunki pracy

praca poza siedziba urzędu, wyjazdy służbowe, komputer, urządzenia pomiarowe, brak windy biuro na 1 piętrze

Zakres zadań

 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
 • kontrola wymagan weterynaryjnych dla handlu i obrotu zwierzetami
 • pobieranie prób do badań
 • kontrola dobrostanu zwierząt
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji
 • sporzadzanie sprawozdań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość przepisów weterynaryjnych
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/inspektor-weterynaryjny_1912082.html
APLIKUJ TERAZ