Zdecydowanym wyróżnieniem dla Polski, a także ogromną szansą dla Polaków poszukujących lepszych warunków zatrudnienia jest fakt, iż liczba spółek z zagranicznym kapitałem coraz częściej za miejsce swoich działań wybiera nasz kraj, a w szczególności województwo mazowieckie. Zauważalna jest tendencja wzrostowa,…

Continue Reading

Województwo mazowieckie to region, który odznacza się jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Polsce. Najnowsze, statystyki opracowane przez Główny urząd Statystyczny ukazują, iż stopa bezrobocia rejestrowanego w regionie mazowieckim wynosie zaledwie 5,6%. Dla porównania największy wskaźnik stopy bezrobocia wynosi 11,6%…

Continue Reading

Województwo mazowieckie znajduje się w środkowo wschodniej części Polski, jest największym pod względem powierzchni oraz ludności  województwem w naszym kraju. Jego powierzchnia rozciąga się na ponad 35 558  km2, zaś liczba mieszkańców zdecydowanie przekracza 5 milionów. Stolicą Mazowsza, a jednocześnie stolicą…

Continue Reading

Warszawa oraz całe województwo mazowieckie od lat przoduje w różnego rodzaju badaniach i raportach Głównego Urzędu Statystycznego. Nic więc dziwnego, że także zarobki w porównaniu z pozostałymi województwami Polski, na Mazowszu są największe. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na takich samych stanowiskach…

Continue Reading