Dodano: 2021-10-05
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka...

Dodano: 2021-10-05
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
Lokalizacja: mazowieckie / Piaseczno
 • Warunki pracy Praca biurowa Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Oświetlenie naturalne i sztuczne Miejsce pracy...

Dodano: 2021-10-05
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
Lokalizacja: mazowieckie / Piaseczno
 • Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy Oświetlenie naturalne i sztuczne Miejsce pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze Budynek częściowo...

Dodano: 2021-10-05
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Radom
 • Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi do zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Posiada windę. Budynek niedostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających...

Dodano: 2021-10-05
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; permanentna obsługa...

Dodano: 2021-10-05
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Departament Oceny Inwestycji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na I, IV, VII i VIII piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością...

Dodano: 2021-10-05
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Zagrożenie korupcją Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Zakres zadań Przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie...

Dodano: 2021-10-05
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Biuro Administracyjne mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych...

Dodano: 2021-10-05
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - budynek bez podjazdu dla wózków...

Dodano: 2021-10-05
Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i...

Dodano: 2021-10-05
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Zakres zadań Prowadzi postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, o których mowa w Rozdziale 13 ustawy,...

Dodano: 2021-10-05
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z...

Dodano: 2021-10-05
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka...

Dodano: 2021-10-05
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Ciechanów
 • Warunki pracy Budynek niedostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Brak windy i podjazdu. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika...

Dodano: 2021-10-05
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Piaseczno
 • Warunki pracy Praca wykonywana jest pod presją czasu, praca wymaga umiejętności szybkiego podejmowania decyzji i asertywności. Praca biurowa wykonywana w pomieszczeniach stałej pracy,...

Dodano: 2021-10-05
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Wykonywanie typowych czynności biurowych polegających między innymi na obsłudze monitora ekranowego - powyżej 4 godzin dziennie. Praca siedząca, z dokumentami, wykonywana pod...

Dodano: 2021-10-05
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na I piętrze budynku z oświetleniem naturalnym i sztucznym. Budynek wyposażony jest w windę. Stanowisko pracy wyposażone jest...