Stopa bezrobocia w województwie mazowieckim kształtuje się na poziomie 5,1%. W ostatnim czasie w rejonie nie tylko spadło bezrobocie, ale też wzrosło przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, a zwłaszcza w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, w przetwórstwie przemysłowym i w budownictwie. Coraz więcej pracowników zarejestrowano również w handlu i naprawie samochodów.bezrobocie na Mazowszu

Mimo że warszawski rynek pracy daje bardzo duże możliwości, to warto pamiętać, że województwo mazowieckie cechuje się terytorialnym zróżnicowaniem stopy bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia zarejestrowano w powiecie szydłowieckim (około 23,5%), przysuskim (18,6%) i radomskim (17,7%), a najniższą w Warszawie (1,7%) oraz w powiecie grójeckim (2,2%).

Poprawę widać we wszystkich powiatach, ale największe spadki odnotowano w powiecie pułtuskim, węgrowskim, gostynińskim, radomskim oraz wołomińskim i płońskim. Pozytywne zmiany dotyczą również wysokości wynagrodzeń, a na najwyższe zarobki mogą liczyć pracownicy związani z działalnością naukową, profesjonalną i techniczną, informacją i komunikacją, budownictwem oraz wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną. W samej stolicy najlepsze pensje otrzymują specjaliści zatrudnieni w IT, bankowości oraz telekomunikacji.

Największy procent mazowieckich bezrobotnych to osoby długotrwale bezrobotne, powyżej 50 roku życia oraz przed 30 rokiem życia. Bezrobocie z pewnością grozi ekonomistom, którzy zaliczają się do zawodów nadwyżkowych.

Z kolei deficyt zawodów można zauważyć przede wszystkim w budownictwie, transporcie, usługach i gastronomii. Pracodawcy z województwa mazowieckiego zgłaszają duże zapotrzebowanie na betoniarzy i zbrojarzy, cieśli i stolarzy budowlanych, elektryków, elektromechaników i elektromonterów, a także murarzy i tynkarzy. Braki kadrowe dotyczą również pielęgniarek i położnych, kucharzy, piekarzy, krawców, fryzjerów oraz spawaczy i ślusarzy. Na zatrudnienie mogą liczyć też kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych oraz mechanicy.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *