Województwo mazowieckie jest drugim województwem w kraju pod względem najniższej stopy bezrobocia. W grudniu 2012 r. wynosiła ona 10,8 %. Na pierwszym miejscu znajduje się województwo wielkopolskie ze średnią stopą bezrobocia kształtującą się na poziomie 9,9%.bezrobocie na Mazowszu

Najniższe bezrobocie w województwie mazowieckim występuje w miastach aglomeracji warszawskiej. Stopa bezrobocia dla Warszawy pod koniec poprzedniego roku wynosiła 4,2%. Do innych regionów województwa mazowieckiego, gdzie stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie był najniższy należą: powiat warszawski zachodni (6,4%), powiat grodziski (7,4%), powiat piaseczyński (7,6%) oraz powiat pruszkowski (7,7%). Najwyższe bezrobocie odnotowano w powiecie makowskim (25,3%), przysuskim (26,2%), radomskim (29,5%) i szydłowieckim (36,3%).

W porównaniu z grudniem 2011 roku, na koniec 2012 roku stopa bezrobocia w województwie mazowieckim wzrosła o 1 punkt procentowy. Wzrost bezrobocia wystąpił w 41 powiatach, największy w: przysuskim – o 1,1 punktu procentowego, lipskim i sokołowskim – po 0,9 punktu procentowego oraz gostynińskim – 0,8 punktu procentowego. W powiecie pruszkowskim stopa bezrobocia utrzymała się na tym samym poziomie. Jak podaje GUS, liczba osób bezrobotnych w województwie mazowieckim wynosi obecnie ponad 272 tysiące osób.

Wśród ogółu osób bezrobotnych, najbardziej liczne grupy stanowią osoby nie posiadających prawa do zasiłku (83,4%), osoby poprzednio pracujące (79,4%), mieszkańcy miast (56,4%), osoby bez wykształcenia średniego (52,8%), mężczyźni (52,2%) oraz osoby długotrwale bezrobotne (52,0%).

Wzrost bezrobocia wiąże się z malejącą liczbą ofert pracy w regionie. W obliczu długotrwałego kryzysu, wiele stanowisk pracy jest likwidowanych, a nowych przybywa z coraz mniejszą intensywnością, w związku z czym popyt na miejsca pracy znacznie przewyższa podaż. W 2013 roku sytuacja na rynku pracy nie ulegnie poprawie. Do likwidacji przeznaczonych zostało kilka tysięcy stanowisk pracy, a wielu pracodawców zapowiedziało też zwolnienia zbiorowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *