Województwo mazowieckie swą nazwę wywodzi od krainy historycznej i geograficznej, na której terenie się znajduje – Mazowsza (łac. Mazovia). Najstarszym miastem tego regionu jest Płock, stanowiący jednocześnie jego historyczną stolicę. Województwo mazowieckie jest największym województwem RP, zajmującym powierzchnię 35 558 km2 (11,4% terytorium Polski), a zamieszkuje je blisko 5,3 miliona osób. Województwo należy do najbardziej zróżnicowanych wewnętrznie województw w kraju – na jego terenie znajdują się zarówno wysoko rozwinięta gospodarczo i ekonomicznie aglomeracja warszawska, jak i niezurbanizowane, wiejskie tereny nastawione na produkcję rolniczą.Mazowsze

Na terenie województwa mazowieckiego znajduje się 85 miast, 37 powiatów, 5 miast na prawach powiatu, 314 gmin i ponad 9000 wsi. Ponad połowa ludności województwa (ok. 3,4 miliona) mieszka w miastach. Największym miastem województwa jest Warszawa, której populacja wynosi ponad 1,7 miliona osób, co stanowi 33% ludności całego województwa. Do pozostałych większych miast regionu należą: Radom ( 214 tys. osób), Płock (120 tys. mieszkańców), Siedlce (77 tys. mieszkańców), Ostrołęka (52 tys. osób) i Ciechanów (44 tys. obywateli).

Bezrobocie w województwie mazowieckim w lipcu 2018 roku wynosiło 5,1%, przy ogólnopolskiej stopie bezrobocia na poziomie 5,9%. Mazowiecki rynek pracy wypada optymistycznie na tle innych województw, ale i tutaj można zaobserwować przestrzenne zróżnicowanie stopy bezrobocia. O etat najłatwiej jest mieszkańcom Warszawy, gdzie stopa bezrobocia wynosi jedynie 1,7%. Z kolei w niedużych powiatach, gdzie bazą dla gospodarki jest rolnictwo czy rzemiosło nadal utrzymuje się wysokie bezrobocie.

Tempo rozwoju gospodarczego województwa mazowieckiego jest najwyższe w kraju. Co więcej,  Mazowsze to region najbogatszy, mający największy wkład w tworzeniu polskiego PKB, co przyczynia się do wzrostu jego atrakcyjności dla zagranicznych i polskich inwestorów. Do lokowania inwestycji w tym województwie zachęca przede wszystkim wielkość rynku regionu, jego strategiczne dla działalności produkcyjnej i usługowej położenie oraz dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa, kolejowa i powietrzna.

W województwie mazowieckim dominującą rolę w tworzeniu PKB odgrywa przemysł rolno-spożywczy, petrochemiczny, energetyczny, chemiczny i elektromaszynowy. Nie bez znaczenia są też nowoczesne, innowacyjne branże, takie jak usługi finansowo-ubezpieczeniowe, usługi telekomunikacyjne i branża IT. Pod koniec 2017 roku na terenie województwa mazowieckiego zarejestrowanych było 809369 podmiotów gospodarki narodowej, czyli o prawie 3% więcej niż w roku poprzednim. Większość przedsiębiorstw ma swoje siedziby w stolicy.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *