Proces poszukiwania pracy może być bardziej lub mniej przyjemny w zależności od regionu województwa mazowieckiego, w którym szuka się zatrudnienia. Województwo mazowieckie, na tle innych województw Polski wyróżnia się korzystną sytuacją na rynku pracy, jednak kondycja poszczególnych podregionów wchodzących w jego skład jest bardzo różna. Pod względem warunków pracy i płacy, wyróżnić należy podział na aglomerację warszawską oraz pozostałą część województwa.mazowiecki rynek pracy

Jak pokazują wieloletnie badania prowadzone przez GUS oraz organy związane z rynkiem pracy, średnia wysokość zarobków w aglomeracji jest zawsze wyższa niż w innych miastach województwa. Wyróżnia się zwłaszcza Warszawa, dla której średnia miesięczna płaca brutto jest wyższa o ponad 2000 zł od najbiedniejszych pod tym względem regionów województwa. Pod koniec 2012 roku średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w Warszawie wynosiło 5000 zł, podczas gdy, przykładowo, w powiecie szydłowieckim płaca ta wynosiła 2600 zł. Analizując przedstawione dane, nie dziwi więc nikogo, że rokrocznie coraz więcej młodych ludzi decyduje się opuścić rodzinne strony i wyjechać do stolicy w poszukiwaniu lepszej pracy, wyższych zarobków i bardziej komfortowego życia.

Warszawa, jako stolica kraju i miasto o największym potencjale inwestycyjnym w Polsce może zaoferować więcej, niż pozostałe regiony Polski. Swoje siedziby w tym mieście posiadają najważniejsze i największe przedsiębiorstwa, zarówno rodzime jak i te z przewagą kapitału zagranicznego.  Praca w dużych korporacjach wiąże się ze stabilnością zawodową i finansową oraz szerokim pakietem świadczeń dodatkowych i benefitów, o jakich mogą jedynie pomarzyć ci, pracujący w rodzinnych, niewielkich przedsiębiorstwach. Na zatrudnienie w Warszawie mogą liczyć przedstawiciele wszystkich zawodów i branż –  od pracowników fizycznych, przez lekarzy  i informatyków, aż po prezesów i dyrektorów. Chłonny rynek pracy i duży potencjał rozwojowy miasta wiąże się jednak z większymi wymaganiami stawianymi przez warszawskich pracodawców. Wyższe wykształcenie i znajomość języka angielskiego to standard, bez którego znalezienie pracy w stolicy może okazać się trudne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *