Biorąc pod uwagę wyniki publikowane przez GUS, mamy do czynienia z coraz lepszym odzewem na inicjatywy rynku pracy podejmowane w celu aktywizacji zawodowej pracowników. Dużym zainteresowaniem cieszą się zarówno szkolenia, jak i dotacje na zakładanie własnej działalności gospodarczej. Mazowieckie w…

Continue Reading

Maturzyści po skończeniu egzaminów i szkoły średniej, bardzo chętnie podejmują zatrudnienie w firmach, często wyjeżdżając z dala od domu. Alternatywą dla wyjazdu za granicę jest praca w województwie mazowieckim, choćby sezonowa. Maturzyści mile widziani w mazowieckim Województwo mazowieckie chętnie przyjmuje…

Continue Reading

Województwo mazowieckie notuje dość wysoki odsetek bezrobocia. Co czwarty mieszkaniec pozostaje tam bez zatrudnienia. Statystyki województwa znacznie podnosi Warszawa, w której bezrobocie sięga zaledwie 2,2%. Konieczne jest więc zastosowanie programów aktywizujących bezrobotnych w całym województwie mazowieckim Programy aktywizujące bezrobotnych w…

Continue Reading

Rynek pracy w województwie mazowieckim, jest otwarty zarówno dla pracowników dość wąsko wyspecjalizowanych jak i dla pracowników niższego szczebla. Z powodu dość dużej mobilności oraz konkurencji na rynku pracy, to w gestii zatrudniających leży zatrzymanie solidnego, wykwalifikowanego pracownika. Pożądane kompetencje…

Continue Reading

Wydawałoby się, że nie ma drugiego tak przyjaznego młodym ludziom miejsca w Polsce, jak Warszawa i całe województwo mazowieckie. Piękne tereny, wysoko rozwinięte przestrzenie miejskie, bliskość stolicy oraz perspektywy na zatrudnienie… Coś jednak sprawia, że część młodych ludzi wybiera inne…

Continue Reading

Mnóstwo osób z całej Polski, decyduje się na wyjazd ze swojej rodzinnej miejscowości na studia do Warszawy. Przyciąga ich tam nie tylko wysoki poziom szkolnictwa wyższego, ale również perspektywa zatrudnienia jeszcze w trakcie studiów. Poza tym całe województwo mazowieckie stanowi…

Continue Reading