Rynek pracy w województwie mazowieckim, jest otwarty zarówno dla pracowników dość wąsko wyspecjalizowanych jak i dla pracowników niższego szczebla. Z powodu dość dużej mobilności oraz konkurencji na rynku pracy, to w gestii zatrudniających leży zatrzymanie solidnego, wykwalifikowanego pracownika. Pożądane kompetencje…

Continue Reading

Wydawałoby się, że nie ma drugiego tak przyjaznego młodym ludziom miejsca w Polsce, jak Warszawa i całe województwo mazowieckie. Piękne tereny, wysoko rozwinięte przestrzenie miejskie, bliskość stolicy oraz perspektywy na zatrudnienie… Coś jednak sprawia, że część młodych ludzi wybiera inne…

Continue Reading

Kolejnym miastem położonym w województwie mazowieckim, które zasługuje na naszą uwagę pod względem zatrudnienia, jest Radom. Największym problemem, z którym zmaga się Radom, przewrotnie  nie jest brak miejsc pracy ale brak pracowników. Statystyki jednoznacznie ukazują spadek bezrobocia, jednak chętnych do…

Continue Reading

Mnóstwo osób z całej Polski, decyduje się na wyjazd ze swojej rodzinnej miejscowości na studia do Warszawy. Przyciąga ich tam nie tylko wysoki poziom szkolnictwa wyższego, ale również perspektywa zatrudnienia jeszcze w trakcie studiów. Poza tym całe województwo mazowieckie stanowi…

Continue Reading

Coraz częściej młodzi ludzie skuszeni możliwościami oraz dużymi zarobkami za miejsce zamieszkania wybierają miasta wojewódzkie. Jednym z topowych miejsc, które z roku na rok zwiększa swój wskaźnik urbanizacji, jest Warszawa. Warszawa jako miasto stołeczne oferuje swoim mieszkańcom wiele  ofert pracy.…

Continue Reading

Zdecydowanym wyróżnieniem dla Polski, a także ogromną szansą dla Polaków poszukujących lepszych warunków zatrudnienia jest fakt, iż liczba spółek z zagranicznym kapitałem coraz częściej za miejsce swoich działań wybiera nasz kraj, a w szczególności województwo mazowieckie. Zauważalna jest tendencja wzrostowa,…

Continue Reading

Warszawa oraz całe województwo mazowieckie od lat przoduje w różnego rodzaju badaniach i raportach Głównego Urzędu Statystycznego. Nic więc dziwnego, że także zarobki w porównaniu z pozostałymi województwami Polski, na Mazowszu są największe. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na takich samych stanowiskach…

Continue Reading