Dodano: 2021-09-24
NOKIA
Lokalizacja: mazowieckie /
 • Location: Wrocław About the project As a SW Maintainer you will be part of an agile development team responsible for specifying, planning, implementing and delivering high quality, best in class SW...

Dodano: 2021-09-24
Objectivity Sp. z o.o.
Lokalizacja: mazowieckie /
 • How you will work: Your people work only with you. We do not remove people from your team without consulting with you and obtaining your agreement. As a PM you are fully responsible for project...

Dodano: 2021-09-24
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca przy komputerze, - wyjazdy służbowe krajowe. Miejsce i otoczenie...

Dodano: 2021-09-24
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Zagrożenie korupcją Zakres...

Dodano: 2021-09-24
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka...

Dodano: 2021-09-24
Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca biurowa z wykorzystaniem komputera. Wyjazdy służbowe. Wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Dodano: 2021-09-24
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy praca w terenie - mile widziane prawo jazdy kat. B nietypowe godziny pracy - w tym dyżury krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Opis dostępności budynku dla osób z...

Dodano: 2021-09-24
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku
Lokalizacja: mazowieckie / Płock
 • Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu i poza nim, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, wymagany kontakt telefoniczny z interesantami WKU, krajowe wyjazdy,...

Dodano: 2021-09-24
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Izby Administracji Skarbowej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca terminowa, wykonywana pod presją czasu. Stanowisko...

Dodano: 2021-09-24
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, Opis dostępności budynku...

Dodano: 2021-09-24
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - budynek bez podjazdu dla wózków...

Dodano: 2021-09-24
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe, obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz...

Dodano: 2021-09-24
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy - zagrożenie korupcją - stres związany z kontaktami z instytucjami zewnętrznymi -budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, -warunki są...

Dodano: 2021-09-24
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka...

Dodano: 2021-09-24
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Miejsce pracy znajduje się na trzecim piętrze w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom niepełnosprawnym ruchowo. W pozostałych pomieszczeniach oraz ciągach komunikacyjnych...

Dodano: 2021-09-24
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo....

Dodano: 2021-09-24
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Miejsce pracy znajduje się na trzecim piętrze w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom niepełnosprawnym ruchowo. W pozostałych pomieszczeniach oraz ciągach komunikacyjnych...