Dodano: 2021-02-15
Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie
Lokalizacja: mazowieckie / Teresin
 • Pakowanie towarów, obsługa maszyn. Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: Wymagane 4 miesięczne doświadczczenie na stanowisku operator...

Dodano: 2021-02-15
Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach
Lokalizacja: mazowieckie / Siedlce
 • Pozyskanie finansowania na realizację działań Fundacji (w tym pozyskanie grantów, sponsorów, darczyńców), współtworzenie i realizacja kampanii fundraisingowych, promocja kampanii...

Dodano: 2021-02-15
Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie
Lokalizacja: mazowieckie / Sochaczew
 • pomoc przy obróbce kamienia, pomoc przy budowie nagrobków Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak

Dodano: 2021-02-15
Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach
Lokalizacja: mazowieckie / Siedlce
 • Bezpośredni kontakt z klientem, instytucjami pośredniczącymi/zarządzającymi, analiza i ocena możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy UE, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej....

Dodano: 2021-02-15
Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach
Lokalizacja: mazowieckie / Siedlce
 • Zapewnienie ciągłości pracy komputerów i urządzeń IT, bieżące wsparcie dla użytkowników końcowych, diagnozowanie problemów, współpraca z administratorem IT, naprawa lub wymiana...

Dodano: 2021-02-15
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • - ochrona fizyczna- monitoring wizyjny Wymagania konieczne: Zawód: Pracownik ochrony fizycznej Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Wymagania inne: Wymagania: wykształcenie średnie...

Dodano: 2021-02-15
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • wg programu stażu. Wymagania inne: KomunikatywnośćUrząd Pracy wyraził zgodę na realizację stażu pod warunkiem przyjęcia osoby w wieku poniżej 30 roku życia.

Dodano: 2021-02-15
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • - zabezpieczenie obiektu przed kradzieżą i włamaniem Wymagania konieczne: Zawód: Pracownik ochrony fizycznej Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: Wymagania:...

Dodano: 2021-02-15
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • - księgowanie i dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami - kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowych - sprawozdawczość budżetowa - planowanie...

Dodano: 2021-02-15
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • wg programu. Wymagania inne: Komunikatywność Urząd Pracy wyraził zgodę na realizację stażu pod warunkiem przyjęcia osoby w wieku poniżej 30 roku życia.

Dodano: 2021-02-15
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • - praca z dzieckiem niepełnosprawnym w grupie- pomoc nauczycielowi przy zajęciach dla dzieci Wymagania konieczne: Zawód: Pozostali specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej...

Dodano: 2021-02-15
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • obszar produkcji: praca przy grilu, frytownicach, tosterach oraz garnirowaniu, uzupełnianie zapasów, przygotowywanie produktów (np. kanapek, sałatek, deserów) i półproduktów; utrzymywanie w...

Dodano: 2021-02-15
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • - prowadzenie rejestru wydanych legitymacjiuczniowskich, kart rowerowych, legitymacji słuzbowych nauczycieli, wypadków uczniów, ewidencji zwolnień uczniów z zajęć obowiązkowych oraz...

Dodano: 2021-02-15
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • - układanie jadłospisów dziennych i dekadowych zgodnie z normami i zasadami racjonalnego żywienia, odpowiednimi przepisami i zasadami gospodarności- prowadzenie i zaopatrywanie (dokonywanie...

Dodano: 2021-02-15
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • - dbałość o teren zewnętrzny wokół szkoły (zieleń)- wykonywnie drobnych prac naprawczych- otwieranie i zamykanie szkoły Wymagania konieczne: Zawód: Robotnik gospodarczy Wykształcenie: brak...

Dodano: 2021-02-15
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • wg programu Wymagania inne: Komunikatywność. Urząd Pracy wyraził zgodę na realizację stażu pod warunkiem przyjęcia osoby w wieku poniżej 30 roku życia.

Dodano: 2021-02-15
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • wykonywanie różnych czynności związanych z przygotowaniem i wstępną obróbką artykułów spożywczych, które są używane przez kucharza do sporządzania dań i posiłków; utrzymanie...