Dodano: 2021-05-21
Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • We are looking for a person who has deep wholesale credit risk management experience together with either audit/ conformance/ consultancy experience. This is an opportunity for you to be part of a...

Dodano: 2021-05-21
Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • We are looking for a Senior IT Developer, who is eager to learn, and who can help delivering high quality IT solutions for the largest wholesale bank in the Nordic region. This is an opportunity for...

Dodano: 2021-05-21
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy biurowej wyposażone w komputer z...

Dodano: 2021-05-21
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np.:...

Dodano: 2021-05-21
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu...

Dodano: 2021-05-21
CORTEN MEDIC TOMASZ SIKORA
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, Radom
 • Kompleksowe prowadzenie procesu sprzedaży usług medycznych (pozyskanie i inicjowanie kontaktu, negocjacje, obsługa pacjenta) Towarzyszenie Pacjentowi w trakcie trwania całego procesu leczenia...

Dodano: 2021-05-21
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa: - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, - użytkowanie sprzętu...

Dodano: 2021-05-21
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38: Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach...

Dodano: 2021-05-21
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu...

Dodano: 2021-05-21
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I...

Dodano: 2021-05-21
RAS Poland Sp. z o.o.
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • prace serwisowe przy wykonywaniu prób ciśnieniowych konserwacja i reperacja maszyn, pomp i pojazdów samochodowych Prace serwisowe wykonywane są na terenie całej Polski. Baza wypadowa znajduje...

Dodano: 2021-05-21
Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Praca w terenie. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Zakres zadań Kontroluje podmioty...

Dodano: 2021-05-21
Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Ochota
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy praca administracyjno - biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie praca w budynku 4-kondygnacyjnym (bez windy) - konieczność codziennego przemieszczania się pomiędzy...

Dodano: 2021-05-21
CORTEN MEDIC TOMASZ SIKORA
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Nadzór nad działalnością gabinetów i realizacją celów sprzedażowych FFS i kontraktów NFZ w obszarze podstawowe opieki zdrowotnej. Monitorowanie sprzedaży poprzez analizę kosztów, metod i...

Dodano: 2021-05-21
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38: Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach...

Dodano: 2021-05-21
Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka...

Dodano: 2021-05-21
eobuwie.pl S.A.
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Czym będziesz się zajmować? Ścisłą współpracą z Kupcami, Przygotoywaniem domówień, Monitorowaniem rynku i analizą konkurencji, Uczestnictwem w prezentacji kolekcji. Wsparciem działu w...