Województwo mazowieckie notuje dość wysoki odsetek bezrobocia. Co czwarty mieszkaniec pozostaje tam bez zatrudnienia. Statystyki województwa znacznie podnosi Warszawa, w której bezrobocie sięga zaledwie 2,2%. Konieczne jest więc zastosowanie programów aktywizujących bezrobotnych w całym województwie mazowieckim

Programy aktywizujące bezrobotnych w województwie mazowieckim

Obecnie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, prowadzi program „Mazowsze 2018”. Ma on na celu zaktywizowanie osób bezrobotnych, zamieszkujących tereny wiejskie. Kto może wziąć udział w programie? Każdy, kto jest zameldowany w którymś z 18 powiatów: białobrzeskim, grodziskim, grójeckim, kozienickim, legionowskim, lipskim, mińskim, nowodworskim, ostrowskim, otwockim, pułtuskim, piaseczyńskim, sochaczewskim, sokołowskim, węgrowskim, żuromińskim i siedleckim.

Przewidywane formy aktywizacji bezrobotnych, to: prace interwencyjne, szkolenia, staże, roboty publiczne, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie oraz użyteczne prace społeczne. Część osób otrzyma również środki na założenie własnej działalności gospodarczej. Pracodawcy zgłaszający się do programu, mogą otrzymać dofinansowanie stanowiska pracy, w razie zatrudnienia zarejestrowanej osoby bezrobotnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *