Wydawać by się mogło, że czasy, w których rola kobiety ograniczała się do zajmowania domem i pielęgnowania rodzinnego ogniska już dawno minęły. Niestety, jak wskazują statystyki, na rynku pracy nadal istnieje wiele dziedzin i branż, w których zatrudnienie znaleźć mogą głównie mężczyźni. Nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn na rynku pracy wynika ze stereotypowego podejścia do tradycyjnych obowiązków męskich i żeńskich, jednak trzeba mieć na uwadze, że w obecnych czasach kobiety są równie dobrze wykształcone i wykwalifikowane, co mężczyźni.kobiety i mężczyźni na rynku pracy

Według danych pochodzących z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, w województwie mazowieckim wskaźnik aktywności zawodowej kobiet jest wyższy niż w całej Polsce i wynosi około 70% ( w Polsce 64%).  W przypadku mężczyzn wskaźnik ten wynosi 81% dla województwa mazowieckiego i 75% dla całego kraju. Najniższy odsetek kobiet bezrobotnych występuje w Warszawie oraz pozostałych centralnych powiatach województwa mazowieckiego, najwyższy – w powiatach południowych i północno-zachodnich. Szczególnie duży problem ze znalezieniem pracy mają kobiety mieszkające w regionach objętych najwyższą stopą bezrobocia, dlatego niezbędna jest tam pomoc lokalnych urzędów pracy i organizacji pozarządowych.

Różnice w zatrudnianiu kobiet i mężczyzn szczególnie wyraźnie rysują się w sektorze przemysłowym i rolnym, gdzie blisko 70% pracowników to mężczyźni. Nieco lepiej przedstawia się sytuacja kobiet w branży usługowej, w której kobiety zajmują ponad 50% dostępnych miejsc pracy. Do sekcji gospodarki, w których zatrudnieni są głównie mężczyźni należą: budownictwo, transport, gospodarkę magazynową, łączność, działalność produkcyjną, górnictwo i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę. Kobiety znajdują zatrudnienie w administracji publicznej,  obronie narodowej, edukacji, ochronie zdrowia, pomocy społecznej oraz w pośrednictwie finansowym.

Co ważne, różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn znajdują również odzwierciedlenie w zarobkach. W województwie mazowieckim, podobnie jak w całej Polsce, mężczyźni zarabiają więcej od kobiet, a różnica w wysokości płacy zależy od branży i rodzaju stanowiska. Przeciętnie, średnie miesięczne wynagrodzenie mężczyzn jest wyższe o 500 -1000 zł od wynagrodzenia kobiet.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *