Województwo mazowieckie swą nazwę wywodzi od krainy historycznej i geograficznej, na której terenie się znajduje – Mazowsza (łac. Mazovia). Najstarszym miastem tego regionu jest Płock, stanowiący jednocześnie jego historyczną stolicę. Województwo mazowieckie jest największym województwem RP, zajmującym powierzchnię 35 558 km2 (11,4% terytorium Polski), a zamieszkuje je blisko 5,3 miliona osób. Województwo należy do najbardziej zróżnicowanych wewnętrznie województw w kraju – na jego terenie znajdują się zarówno wysoko rozwinięta gospodarczo i ekonomicznie aglomeracja warszawska, jak i niezurbanizowane, wiejskie tereny nastawione na produkcję rolniczą.Mazowsze

Na terenie województwa mazowieckiego znajduje się 85 miast, 37 powiatów, 5 miast na prawach powiatu, 314 gmin i ponad 9000 wsi. Ponad połowa ludności województwa (ok. 3,4 miliona) mieszka w miastach. Największym miastem województwa jest Warszawa, której populacja wynosi ponad 1,7 miliona osób, co stanowi 33% ludności całego województwa. Do pozostałych większych miast regionu należą: Radom ( 227 tys. osób), Płock (127 tys. mieszkańców), Siedlce (77 tys. mieszkańców), Ostrołęka (54 tys. osób) i Ciechanów (46 tys. obywateli).

Województwo mazowieckie jest drugim województwem w kraju (zaraz po województwie wielkopolskim) z najniższą stopą bezrobocia, kształtującą się na poziomie 10,8% (dane z grudnia 2012 r.). Poziom bezrobocia nie jest jednakowy we wszystkich regionach województwa i wiąże się z dużym zróżnicowaniem wewnętrznym Mazowsza. Najniższe bezrobocie występuje w miastach aglomeracji Warszawskiej (Warszawa – 4,2%, powiat grodziski – 7,5%, powiat piaseczyński – 7,6%), najwyższe w niewielkich powiatach położonych w dużej odległości od Warszawy, gdzie podstawą lokalnej gospodarki jest rolnictwo i rzemiosło.

Tempo rozwoju gospodarczego województwa mazowieckiego jest najwyższe w kraju. Co więcej,  Mazowsze to region najbogatszy, mający największy wkład w tworzeniu polskiego PKB, co przyczynia się do wzrostu jego atrakcyjności dla zagranicznych i polskich inwestorów. Do lokowania inwestycji w tym województwie zachęca przede wszystkim wielkość rynku regionu, jego strategiczne dla działalności produkcyjnej i usługowej położenie oraz dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa, kolejowa i powietrzna.

W województwie mazowieckim dominującą rolę w tworzeniu PKB odgrywa przemysł rolno-spożywczy, petrochemiczny, energetyczny, chemiczny i elektromaszynowy. Nie bez znaczenia są też nowoczesne, innowacyjne branże, takie jak usługi finansowo-ubezpieczeniowe, usługi telekomunikacyjne i branża IT. Łącznie, na Mazowszu swą działalność prowadzi ponad 649 tysięcy podmiotów gospodarczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *