Dodano: 2024-06-05
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie
Lokalizacja: mazowieckie / Piaseczno
 • kierowca pobiera samochód w siedzibie pracodawcy, ale świadczy usługi na tereni UE, znajomosć wypełnienia CMR, tahobook, praca z nawigacją Igo truk i paleciakem, windą, pomoc przy załadunku i...

Dodano: 2024-06-05
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - zagrożenie korupcją, - budynek dostosowany...

Dodano: 2024-06-05
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i...

Dodano: 2024-06-05
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe częste reprezentowanie urzędu na...

Dodano: 2024-06-05
Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały...

Dodano: 2024-06-05
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Zagrożenie korupcją Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach Praca przy komputerze powyżej 4...

Dodano: 2024-06-05
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy permanentna obsługa klientów zewnętrznych, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek siedziby...

Dodano: 2024-06-05
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest...

Dodano: 2024-06-05
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji) praca powyżej 4 godzin przy...

Dodano: 2024-06-05
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy praca administracyjno - biurowa, praca w terenie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca przy monitorze ekranowym powyżej 4...

Dodano: 2024-06-05
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - zagrożenie korupcją, - budynek dostosowany...

Dodano: 2024-06-05
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka...

Dodano: 2024-06-05
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest...

Dodano: 2024-06-05
PKO Bank Polski
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • na czas nieokreślony Departament Usług Cyfrowych

Dodano: 2024-06-05
PKO Bank Polski
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • na czas nieokreślony akceptacja projektu: kamil.klekot.2@pkobp.pl

Dodano: 2024-06-05
PKO Bank Polski
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • na czas określony Departament Audytu Wewnętrznego

Dodano: 2024-06-05
PKO Bank Polski
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • na czas określony