Dodano: 2022-05-21
Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu
Lokalizacja: mazowieckie / Lewiczyn
 • pomocnicze prace magazynowe, sortowanie owoców,konieczność posiadania książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak...

Dodano: 2022-05-21
Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie
Lokalizacja: mazowieckie / Wołomin
 • według stanowiska Wymagania konieczne: Zawód: Lakiernik Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak

Dodano: 2022-05-21
Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim
Lokalizacja: mazowieckie / Grodzisk Mazowiecki
 • Obsługa urzadzeń biurowych. Zajmowanie się dokumentacją i korespondencją firmy. Kontakt z klientami. Przygotowywanie sprawozdań i raportów. Archiwizacja dokumentów. Wymagania konieczne:...

Dodano: 2022-05-21
Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu
Lokalizacja: mazowieckie / Mogielnica
 • obieranie, krojenie, szatkowanie i siekanie warzyw i owoców na późniejsze potrawy; czyszczenie sprzętu kuchennego, powierzchni stołów, podłóg i maszyn po zakończonym dniu pracy; doraźna...

Dodano: 2022-05-21
Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie
Lokalizacja: mazowieckie / Ręczaje Polskie
 • montaż i serwis urzadzeń klimatyzacyjnych, drukowanie ofert pod realizowane inwestycje, wykonywanie dokumentacji powykonawczej Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak...

Dodano: 2022-05-21
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach
Lokalizacja: mazowieckie / Łuczynów
 • praca przy produkcji

Dodano: 2022-05-21
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce
Lokalizacja: mazowieckie / Ostrołęka
 • przepisywanie pism wychodzących, obsługa komputera, przyjmowanie telefonów, prowadzenie dziennika pism wychodzących i przychodzących, przechowywanie akt i dokumentów

Dodano: 2022-05-21
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla...

Dodano: 2022-05-21
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw...

Dodano: 2022-05-21
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Komenda Główna PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren chroniony. Urząd usytuowany w dwóch budynkach. Jeden z nich...

Dodano: 2022-05-21
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie krajowe lub zagraniczne...

Dodano: 2022-05-21
Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca przy komputerze. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca w budynku...

Dodano: 2022-05-21
Główny Urząd Miar w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4...

Dodano: 2022-05-21
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka...

Dodano: 2022-05-21
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca w biurze w siedzibie GIJHARS. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie. Praca w budynku częściowo dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami...

Dodano: 2022-05-21
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Departament Analiz i Strategii mieści się Warszawie przy ul. Miodowa 15; budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach...

Dodano: 2022-05-21
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; Praca pod presją czasu; Zagrożenie korupcją; Spiętrzenie zadań z różnych...