Dodano: 2024-05-28
NES Global Talent
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • OBOWIĄZKI Praca przy projektach z zakresu sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, Stała współpraca z członkami zespołu projektowego w celu zapewnienia terminowej realizacji projektów, zgodnie z...

Dodano: 2024-05-28
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Budynek w Warszawie przy ul. Miodowej 15 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane...

Dodano: 2024-05-28
Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka...

Dodano: 2024-05-28
Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego-Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
Lokalizacja: mazowieckie / Stare Babice
 • Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w systemie 8 godzinnym, w siedzibie urzędu na I piętrze, z koniecznością wykonywania części zadań służbowych poza siedzibą urzędu, w którym...

Dodano: 2024-05-28
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca w systemie CST2021; Praca przy komputerze powyżej 4h dziennie; Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa...

Dodano: 2024-05-28
Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka,...

Dodano: 2024-05-28
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, Praca w wymuszonej pozycji ciała, Praca przy oświetleniu...

Dodano: 2024-05-28
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: budynek z platformą dla wózków...

Dodano: 2024-05-28
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: budynek z platformą dla wózków...

Dodano: 2024-05-28
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: budynek bez podjazdu dla wózków...

Dodano: 2024-05-28
Główny Urząd Miar w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4...

Dodano: 2024-05-28
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy -praca biurowa wykonywana w pozycji siedzacej przy komputerze, co najminiej 4 godziny dziennie -wysiłek fizyczny -praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych Zakres zadań...

Dodano: 2024-05-28
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; krajowe wyjazdy służbowe...

Dodano: 2024-05-28
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - Stanowisko administracyjno-biurowe. Praca przy komputerze. - Komunikacja osobista i telefoniczna ze...

Dodano: 2024-05-28
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

Dodano: 2024-05-28
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest...

Dodano: 2024-05-28
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Płock
 • Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa klientów zewnętrznych. Budynek jest...