Dodano: 2022-01-06
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim
Lokalizacja: mazowieckie / Nasielsk
 • montuje, instaluje oraz zapewnia prawidłowe funkcjonowanie instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. Wymagania konieczne: Zawód: Monter...

Dodano: 2022-01-06
Miejski Urząd Pracy w Płocku
Lokalizacja: mazowieckie / Sikórz
 • Wiercenie otworów w ścianach i podłogach, montaż kotłów, uchwytów, koryt, układanie przewodów w przygotowanych trasach. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne...

Dodano: 2022-01-06
Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie
Lokalizacja: mazowieckie / Mokre
 • wg stanowiska Wymagania konieczne: Wykształcenie: gimnazjalne, brak

Dodano: 2022-01-06
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - zagrożenie korupcją, - praca w terenie, - wysiłek fizyczny, - stres wywołany pracą pod presją...

Dodano: 2022-01-06
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Do budynku Kuratorium przy Alejach Jerozolimskich 32 w Warszawie prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Budynek...

Dodano: 2022-01-06
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca w biurze w siedzibie GIJHARS. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie. Warunki pracy: wyjazdy służbowe, praca biurowa, stały duży dopływ informacji i...

Dodano: 2022-01-06
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sierpcu
Lokalizacja: mazowieckie / Sierpc
 • Warunki pracy Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sierpcu oraz poza siedzibą urzędu na terenie powiatu sierpeckiego. Kontakt ze zwierzętami, wyjazdy służbowe, praca przy...

Dodano: 2022-01-06
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy warunki pracy - wizyty w gospodarstwach, podstawowe narzędzie pracy - komputer, bariery architektoniczne w budynku - wejście po schodach bez rampy, brak dostosowanych toalet, praca...

Dodano: 2022-01-06
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: · praca administracyjno-biurowa, · praca z użyciem sprzętu biurowego (komputer,...

Dodano: 2022-01-06
Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Inne informacje: budynek klimatyzowany. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa...

Dodano: 2022-01-06
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe i częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, posiedzenie...

Dodano: 2022-01-06
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i...

Dodano: 2022-01-06
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Zakres zadań Dekretuje i ewidencjonuje dowody księgowe w informatycznym systemie finansowo – księgowym oraz przygotowuje przelewy...

Dodano: 2022-01-06
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich...

Dodano: 2022-01-06
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie naturalne i sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku brak wind, podjazdów i...

Dodano: 2022-01-06
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca administracyjno – biurowa wymagająca przestrzegania określonych terminów. Praca przy komputerze. Zakres zadań Prowadzenie rejestru dochodów Rozliczanie delegacji...

Dodano: 2022-01-06
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białobrzegach
Lokalizacja: mazowieckie / Białobrzegi
 • Warunki pracy Praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu, jazda samochodem służbowym, wyjazdy służbowe, szkolenia. Kontrole w terenie, praca przy komputerze, III piętro,...