Dodano: 2021-10-05
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Zakres zadań Prowadzi postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, o których mowa w Rozdziale 13 ustawy,...

Dodano: 2021-10-05
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z...

Dodano: 2021-10-05
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka...

Dodano: 2021-10-05
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Ciechanów
 • Warunki pracy Budynek niedostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Brak windy i podjazdu. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika...

Dodano: 2021-10-05
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Piaseczno
 • Warunki pracy Praca wykonywana jest pod presją czasu, praca wymaga umiejętności szybkiego podejmowania decyzji i asertywności. Praca biurowa wykonywana w pomieszczeniach stałej pracy,...

Dodano: 2021-10-05
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Wykonywanie typowych czynności biurowych polegających między innymi na obsłudze monitora ekranowego - powyżej 4 godzin dziennie. Praca siedząca, z dokumentami, wykonywana pod...

Dodano: 2021-10-05
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na I piętrze budynku z oświetleniem naturalnym i sztucznym. Budynek wyposażony jest w windę. Stanowisko pracy wyposażone jest...

Dodano: 2021-10-05
Staamp Poland Sp. z o.o.
Lokalizacja: mazowieckie / Błonie k. Warszawy
 • Obsługa maszyn produkcyjnych Uzupełnianie materiału we wtryskarkach Przygotowywanie maszyn i narzędzi zgodnie z ustalonym planem produkcji Prace manualne z obsługi linii produkcyjnej...

Dodano: 2021-10-05
LeasingTeam Sp. z o.o
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Prowadzenie rekrutacji na stanowiska finansowe/ hrowe/ IT/ marketingowe Selekcjonowanie najlepszych kandydatur (telefoniczna weryfikacja) Przygotowywanie rekomendacji oraz raportów Utrzymywanie i...

Dodano: 2021-10-05
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Zakres zadań Bierze udział w prowadzeniu ewidencji oraz weryfikacji formalno-rachunkowej projektów decyzji...

Dodano: 2021-10-05
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na...

Dodano: 2021-10-05
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca w terenie na obszarze województwa mazowieckiego oraz praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. MOŻLIWOŚĆ ŚWIADCZENIA PRACY W JEDNOSTCE PODLEGŁEJ IZBIE...

Dodano: 2021-10-05
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; permanentna obsługa...

Dodano: 2021-10-05
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Departament Oceny Inwestycji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na I, IV, VII i VIII piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością...

Dodano: 2021-10-05
Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie korupcją, permanentna...

Dodano: 2021-10-05
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Zakres zadań Opracowuje...

Dodano: 2021-10-05
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - budynek bez podjazdu dla wózków...