Dodano: 2024-06-11
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Otwocku
Lokalizacja: mazowieckie / Otwock
 • Warunki pracy Praca biurowa z komputerem Praca w terenie Praca związana z obsługa interesantów Zakres zadań sprawuje nadzór nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego i utrzymania...

Dodano: 2024-06-11
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i...

Dodano: 2024-06-11
Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka...

Dodano: 2024-06-11
Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: nietypowe godziny pracy (nadzorowanie wykonania robót budowlanych, które ze względu na specyfikę...

Dodano: 2024-06-11
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4h dziennie; Opis dostępności budynku dla...

Dodano: 2024-06-11
Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - zagrożenie korupcją Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca biurowa z wykorzystaniem komputera...

Dodano: 2024-06-11
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Ostrołęka
 • Warunki pracy Urząd nie posiada windy. Urząd nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w...

Dodano: 2024-06-11
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych...

Dodano: 2024-06-11
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie
Lokalizacja: mazowieckie / Tarczyn
 • analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju i zakresu robót montażowych, potrzebnych materiałów pomocniczych oraz narzędzi sprzętu i maszyn, ocenianie jakości...

Dodano: 2024-06-11
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy...

Dodano: 2024-06-11
Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie
Lokalizacja: mazowieckie / Nowe Lipiny
 • Zapoznanie się ze standardami BHP pracy na stanowisku kosmetologaNauka podstawowej pracy na stanowisku kosmetologa Pomoc w przygotowaniu stanowiska pracy Zapoznanie się z procedurami przygotowania...

Dodano: 2024-06-11
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, Praca na...

Dodano: 2024-06-11
Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie
Lokalizacja: mazowieckie / Sękocin Nowy
 • - obsługa klienta telefonicznie i mailowo,- dbanie o wizerunek firmy poprez wysokie standardy obsługi klienta, - obsługa rozliczrń z klientami, - obsługa strony internetowej Wymagania konieczne:...

Dodano: 2024-06-11
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, Praca przy monitorze ekranowym, powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, Praca na...

Dodano: 2024-06-11
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań . Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i...

Dodano: 2024-06-11
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa
 • Warunki pracy praca administracyjno-biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - dział w spotkaniach dotyczących opodatkowania samochodów oraz...

Dodano: 2024-06-11
Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim
Lokalizacja: mazowieckie / Mlęcin
 • Przygotowanie podbudowy oraz układanie kostki. Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne: Do przyuczenia.